Gevallen op het werk

Gevallen op het werk: kunt u schadevergoeding claimen?

Als u bent gevallen op het werk (uitgegleden of gestruikeld) en u daardoor letsel oploopt, spreken wij van een arbeidsongeval. Uw werkgever is dan mogelijk aansprakelijk. U dient dan aan te tonen dat u bent gevallen op het werk, tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden. Het is vervolgens aan uw werkgever om aan te tonen dat hij voldoende maatregelen heeft getroffen om valpartijen van werknemers te voorkomen.

Denk bij valpartijen op het werk aan de volgende situaties die regelmatig voorkomen:

 • Niet of onvoldoende gestrooid bij gladheid, bijvoorbeeld op een bouwplaats, parkeerterrein of buitenopslag.
 • Geen veiligheidsschoenen of schoenen zonder adequate antislip zolen.
 • Gladde vloeren in een fabriekshal of laadplatform.
 • Niet afdoende antislip strippen op de trap aangebracht.
 • Geen antisliptegels in de fabriek, hotel, of productiehal.
 • Struikelen rondslingerende bedrijfsinventaris.
 • Oneffenheden of gaten in de vloer.

Gevallen op het werk: de rechter oordeelt wisselend over aansprakelijkheid

In de praktijk wordt door de rechter wisselend geoordeeld over de aansprakelijkheid van de werkgever. Hieronder worden kort de uitspraken aangestipt en toegelicht waarin de rechter oordeelde dat de werkgever wel aansprakelijk was voor valpartijen op het werk, en waarin de rechter oordeelde dat geen aansprakelijkheid bestond.

Als u bent gevallen op het werk doet u er daarom goed aan om contact op te nemen met een letselschade advocaat die u over de haalbaarheid van uw zaak kan adviseren.

Werkgever wel aansprakelijk voor valpartij op werk

Hoge Raad 13 juli 2007 (gevallen op het werk door oneffenheden op de bouwplaats)

Een stukadoor verstapte zich op een bouwplaats verstapt bij het verlaten van een nieuwbouwwoning waar hij werkzaamheden verrichte. Het ongeval vond plaats doordat de grond voor de woning niet was geëgaliseerd en lag 30 cm lager dan de drempel van de woning. Er was met andere woorden sprake van een afstapje. De Hoge Raad oordeelt dat de werkgever maatregelen had moeten treffen.

Hoge Raad 11 april 2008 (uitglijden in een plas water in een chemische wasserij)

Een werknemer glijdt uit in een plas water en komt ten val op een bordes in een chemische wasserij. De werknemer droeg op dat moment veiligheidsschoenen die hij van de werkgever had gekregen. Dat was volgens de werknemer onvoldoende: de werkgever had ook een veilige werkomgeving moeten creëren door rubberen matten op het bordes te leggen, wat hij na het ongeval ook heeft gedaan. De Hoge Raad is het daarmee eens.. Het aanbrengen van rubberen matten was een eenvoudige en geëigende maatregel geweest tegen het gevaar van uitglijden. Het enkel verstrekken van veiligheidsschoenen was onvoldoende.

Rechtbank Den Haag 21 maart 2012 (gevallen op het werk: val van trap in een werkruimte)

Een werknemer van een bedrijf dat zich bezighoudt met het verwerken van batterijen komt ten val op een trap. Op de trap lagen regelmatig batterijen die van de hoger gelegen sorteerband waren afgesprongen. Hoewel aan de werknemer veiligheidsschoenen waren verstrekt, had de werkgever meer moeten doen om batterijen op de trap te voorkomen. Een bord met daarop een waarschuwing voor eventuele batterijen op de trap was onvoldoende.

Rechtbank Zwolle-Lelystad 6 december 2012 (gevallen op het werk: val bij legen papierbak op bedrijfsterrein)

Een werknemer komt door gladheid bij het legen van een papierbak op een defensieterrein ten val. Er was ter plaatse niet gestrooid. Dat het werd door de werkgever erkend, ook dat het ter plaatse vanwege gladheid gevaarlijk was en dat daardoor een verhoogd risico op ongevallen bestond. De werkgever (Defensie) meende echter dat zij daar niet hoefde te strooien omdat de plek buiten het “Bestrijdingsplan” lag. De rechtbank oordeelt dat Defensie voor gladheidsbestrijding had moeten zorgdragen, zeker omdat de leidinggevende van de werknemer al eerder bij Defensie had geklaagd over de gevaarlijke situatie.

Hof Amsterdam 23 april 2013 (uitglijden schoonmaker op een gladde vloer)

Een schoonmaker reinigde voor de eerste keer met een schrobmachine een vloer die vlak daarvoor door zijn collega was ingesopt. Daarbij is hij uitgegleden. Het hof acht de werkgever aansprakelijk nu hij de werknemer geen enkele instructie heeft gegeven over het werken met een schrobmachine en ook geen antislip-schoenen ter beschikking heeft gesteld.

Werkgever niet aansprakelijk voor valpartij op werk

Hoge Raad 2 maart 2007 (gevallen op het werk: schoonmaakster glijdt uit op over natte vloer)

Een schoonmaakster komt ten val op een door regen glad geworden tegelvloer in een hotel op Aruba. Personen die vertrouwd zijn met het klimaat in Aruba moeten rekening houden met het algemeen bekend gevaar dat tegelvloeren bij of na regen gevaarlijk zijn. Het niet plaatsen van waarschuwingsborden, het niet voorschrijven van veiligheidsschoenen, de tegels geen antisliptegels waren en dat deze niet bewerkt waren met antislipvloeistof, maken dat niet anders. De werkgever heeft zijn zorgplicht dus niet geschonden.

Hoge Raad 20 februari 2009 (val bij onbemand tankstation)

Een werknemer (functie: chauffeur) glijdt na het tanken bij een vervuild tankstation uit op de treeplank van zijn wagen omdat er olie onder zijn schoenen kleefde. De Hoge Raad oordeelt – kort gezegd – dat de zorgplicht van de werkgever niet zover reikt dat deze de werknemer had moeten verbieden om bij het bewuste tankstation te tanken.

Hoge Raad 11 november 2011 (postbezorgster glijdt uit over ijs)

Een postbezorgster glijdt tijdens het bezorgen van de post uit over een stuk ijs of bevroren sneeuw. Zij breekt haar linker enkel. TNT wordt niet aansprakelijk geacht. Een postbode loopt nu eenmaal veel buiten, dat hoort bij het werk. Er hoefde geen speciale schoenen verstrekt te worden. Ook hoefde TNT geen speciale verzekering af te sluiten voor haar postbodes.

Gevallen op het werk: stappenplan

Als u een ongeval in de bouw is overkomen, is het verstandig om het volgende stappenplan te volgen:

 1. meld het ongeval bij uw werkgever;
 2. noteer de namen en contactgegevens van collega’s en/of derden die het ongeval hebben zien gebeuren;
 3. maak foto’s van de ongevalslocatie;
 4. verzoek uw werkgever het ongeval te melden bij de Inspectie SZW (= de arbeidsinspectie);
 5. stel uw werkgever aansprakelijk door deze een aangetekende brief te sturen.

U kunt uiteraard ook een letselschade advocaat inschakelen om u met deze laatste stap te helpen.

Voor welke schade is de werkgever aansprakelijk als u bent gevallen op het werk?

Als uw werkgever of de opdrachtgever aansprakelijkheid heeft erkend omdat u bent gevallen op het werk, dan krijgt u te maken met de verzekeraar van uw werkgever. Die wilt bij u een bezoek brengen om de gevolgen van het ongeval in kaart te brengen. U hebt recht op vergoeding van de volgende kosten/schadeposten:

 • materiële schade
 • medische kosten
 • reiskosten
 • verlies aan verdienvermogen (= gemiste inkomsten)
 • huishoudelijke hulp en mantelzorg
 • verlies aan zelfwerkzaamheid
 • smartengeld

U hoeft hierover niet zelf in discussie te gaan met een verzekeraar. Als u een advocaat of jurist inschakelt dan kan deze die discussie ten behoeve van u met de verzekeraar voeren. De inschakeling van een letselschade advocaat is voor u dan kosteloos, omdat aansprakelijkheid is erkend.

Vrijblijvend advies

De advocaten van VictimFirst Advocaten hebben ruime ervaring met de behandeling van arbeidsgerelateerde letselschadezaken. Neem daarom gerust contact met ons op bij vragen. Ook als uw dossier al elders in behandeling is, bestaan er mogelijkheden tot een overname van uw dossier.

Deel dit artikel:

Advocaten met LSA-keurmerk

LSA logo

Vier van de vijf advocaten van VictimFirst Advocaten beschikken over het keurmerk van de Vereniging Letselschade Advocaten. Het ‘LSA-keurmerk’ is het hoogst haalbare keurmerk in de letselschadebranche. Zo weet u dus zeker dat u bij het verhalen van uw letselschade wordt bijgestaan door een in letselschade gespecialiseerde advocaat.

Wat is er gebeurd?

Ervaringen van cliënten