Ongeval in de bouw

Letselschade door bouwongeval?

Ongevallen in de bouw komen helaas nog steeds vaak voor in Nederland, ondanks de strenge veiligheidsmaatregelen die in acht genomen moeten worden. Vooral bij arbeidskrachten uit het buitenland (die soms ook zwart worden betaald) gaat het regelmatig mis. Winst gaat in de praktijk voor veiligheid. Dat leidt tot arbeidsongevallen.

Als u in loondienst van uw werkgever werkzaamheden verricht, dan is het bij een bouwongeval vaak eenvoudig. U kunt dan de eigen werkgever aanspreken voor een ongeval in de bouw. U moet – kort gezegd – aantonen dat het ongeval tijdens uw werkzaamheden heeft plaatsgevonden. Vervolgens moet uw werkgever aantonen dat hij voldoende maatregelen heeft genomen om het ongeval te voorkomen. Uw werkgever is dus snel aansprakelijkheid bij een ongeval in de bouw, omdat op het gebied van veiligheid veel van uw werkgever wordt verwacht.

De oorzaken van bouwongevallen

Natuurlijk is ieder bouwongeval uniek, maar toch zijn er diverse soorten ongevallen die vaker voor lijken te komen. Het gaat dan om andere:

 • Val van een dak
 • Val van een hoogwerker
 • Val van een steiger
 • Vallende voorwerpen uit bijvoorbeeld een kraan
 • Ongevallen met gevaarlijke machines
 • Struikelen of uitglijden

Arbeidsongevallen leiden helaas geregeld tot zeer ernstig letsel, zoals hersenletsel (NAH) of een dwarslaesie.

Zzp’er met ongeval in de bouw

Ook als u als zzp’er een ongeval in de bouw is overkomen, kunt u mogelijk toch schadevergoeding claimen. U hebt dan geen werkgever die u kunt aanspreken, maar onder omstandigheden kunt u wel uw opdrachtgever aanspraken. In 2012 heeft de Hoge Raad daarover een belangrijke uitspraak gedaan. Daaruit volgt dat een opdrachtgever jegens een zzp’er aansprakelijk kan zijn alsof deze uw werkgever is.

Voorwaarde daarvoor is dat de zzp’er voor de veiligheid van het werk en de werkplek afhankelijk is geweest van zijn opdrachtgever. Een andere voorwaarde is dat het werk dat de zzp’er uitvoerde ook door werknemers van het opdrachtgevende bedrijf uitgeoefend had kunnen worden. Zo wordt bijvoorbeeld voorkomen dat een advocatenkantoor die een schilder inhuurt aansprakelijk is als die schilder een ongeval overkomt.

Wanneer u als ZZP’er werkzaam bent in de bouw, kan het bovendien lastig zijn om te bepalen welke partij daarvoor aangesproken kan worden. Bij een bouwproject kunnen namelijk vele partijen betrokken zijn: hoofdaannemers, nevenaannemers, onderaannemers en/of andere zzp’ers. Het komt regelmatig voor dat een slachtoffer meerdere partijen aansprakelijk kan stellen. Het is daarom goed om door een letselschade advocaat te laten beoordelen welke partij u dient aan te spreken.

Stappenplan bij arbeidsongeval in de bouw

Als u een ongeval in de bouw is overkomen, is het verstandig om het volgende stappenplan te volgen:

 1. meld het ongeval bij uw werkgever;
 2. noteer de namen en contactgegevens van collega’s en/of derden die het ongeval hebben zien gebeuren;
 3. maak foto’s van de ongevalslocatie;
 4. verzoek uw werkgever het ongeval te melden bij de Inspectie SZW (= de arbeidsinspectie);
 5. stel uw werkgever aansprakelijk door deze een aangetekende brief te sturen.

U kunt uiteraard ook een letselschade advocaat inschakelen om u met deze laatste stap te helpen.

Voor welke schade is de werkgever of opdrachtgever aansprakelijk bij een ongeval in de bouw?

Als uw werkgever of de opdrachtgever aansprakelijkheid heeft erkend voor het een ongeval in de bouw, dan krijgt u te maken met de verzekeraar van uw werkgever. Die wilt bij u een bezoek brengen om de gevolgen van het ongeval in kaart te brengen. U hebt recht op vergoeding van de volgende kosten/schadeposten:

 • materiële schade
 • medische kosten
 • reiskosten
 • verlies aan verdienvermogen (= gemiste inkomsten)
 • huishoudelijke hulp en mantelzorg
 • verlies aan zelfwerkzaamheid
 • smartengeld

U hoeft hierover niet zelf in discussie te gaan met een verzekeraar. Als u een advocaat of jurist inschakelt dan kan deze die discussie ten behoeve van u met de verzekeraar voeren. De inschakeling van een letselschade advocaat is voor u dan kosteloos, omdat aansprakelijkheid is erkend.

De werkgever / opdrachtgever wijst aansprakelijk af, wat nu?

Als uw werkgever of opdrachtgever weigert aansprakelijkheid te erkennen, dan zal het nodig zijn om een juridische procedure te starten. De inzet van die procedure is dan het vastgesteld krijgen van aansprakelijkheid. Vaak gaat het in dergelijke procedures over twee vragen (i) of er ongeval tijdens de uitoefening van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden, en (ii) of de werkgever voldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om het ongeval te voorkomen. Indien u als zzp’er uw opdrachtgever aanspreekt komt daar nog een derde vraag bij: (iii) of de zzp’er voor zijn veiligheid afhankelijk was van de opdrachtgever.

Vrijblijvend advies

De advocaten van VictimFirst Advocaten hebben ruime ervaring met de behandeling van arbeidsgerelateerde letselschadezaken. Neem daarom gerust contact met ons op bij vragen. Ook als uw dossier al elders in behandeling is, bestaan er mogelijkheden tot een overname van uw dossier.

Deel dit artikel:

Advocaten met LSA-keurmerk

LSA logo

Vier van de vijf advocaten van VictimFirst Advocaten beschikken over het keurmerk van de Vereniging Letselschade Advocaten. Het ‘LSA-keurmerk’ is het hoogst haalbare keurmerk in de letselschadebranche. Zo weet u dus zeker dat u bij het verhalen van uw letselschade wordt bijgestaan door een in letselschade gespecialiseerde advocaat.

Wat is er gebeurd?

Ervaringen van cliënten