Ongeval met machine

Is de werkgever aansprakelijk voor een ongeval met een machine?

Uw werkgever is verplicht om ongevallen tijdens het werk te voorkomen. Hij heeft een strenge zorgplicht tegenover zijn werknemers. Desondanks gebeuren er regelmatig arbeidsongevallen door defecte machines of gereedschappen. Uw werkgever moet dan hoogstwaarschijnlijk uw letselschade vergoeden. De werkgever moet er immers voor zorgdragen dat u met veilige machines werkt.

Voor aansprakelijkheid van uw werkgever gelden de volgende vereisten:

 • Het ongeval moet tijdens de uitoefening van van uw werkzaamheden hebben plaatsgevonden.
 • De werkgever moet zijn zorgplicht jegens u hebben geschonden. Dat houdt in dat uw werkgever moet zijn tekortgeschoten in zijn plicht om voor veilige machines te zorgen. Denk aan bijvoorbeeld aan het uitrusten van snijmachines met veiligheidsschermen.
 • Er is geen sprake van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Hier is in de praktijk overigens bijna nooit sprake van.

Heeft de werkgever zijn zorgplicht geschonden bij ongeval met machine?

De zorgplicht van de werkgever is verstrekkend. Zo moet de werkgever ervoor zorgen dat:

 1. de werkplek veilig is;
 2. de machines waarmee gewerkt wordt geschikt zijn voor de werkzaamheden, dat deze goed werken en in goede staat van onderhoud zijn;
 3. de werknemers adequaat geïnstrueerd zijn over het gebruik van de machines en dat deze kennis ook up-to-date gehouden wordt.

Hoe gevaarlijker de machine waarmee gewerkt wordt, hoe hoger de eisen zullen zijn die aan de zorgplicht van de werkgever gesteld wordt.

Heel relevant is dat het aan de werkgever is om aan te tonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. De werknemer hoeft dus niet aan te tonen dat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden. De bewijspositie van een werknemer is dus gunstig. Deze hoeft alleen maar aan te tonen dat hem een ongeval tijdens zijn werkzaamheden is overkomen.

Stappenplan na ongeval met machine

Indien u een arbeidsongeval met een machine is overkomen, is het verstandig om het volgende stappenplan te volgen:

 • meld het ongeval bij uw werkgever;
 • noteer de namen en contactgegevens van collega’s en/of derden die het ongeval met machine hebben zien gebeuren
 • maak foto’s van de ongevalslocatie en de machine;
 • verzoek uw werkgever het ongeval te melden bij de Inspectie SZW;
 • stel uw werkgever aansprakelijk door deze een aangetekende brief te sturen.

Uiteraard kunt u ook voor de vijfde stap een letselschade advocaat in de arm nemen. Deze kan de werkgever voor u aansprakelijk stellen. De verzekeraar van uw werkgever zal u laten weten of zij aansprakelijkheid voor het ongeval erkent of niet.

Aansprakelijkheid voor ongeval met machine erkend door werkgever, wat nu?

Als uw werkgever aansprakelijkheid heeft erkend voor een ongeval met machine, dan krijgt u te maken met de verzekeraar van uw werkgever. Die wilt bij u een bezoek brengen om de gevolgen van het ongeval in kaart te brengen. U hebt recht op vergoeding van de volgende kosten/schadeposten:

 • materiële schade
 • medische kosten
 • reiskosten
 • verlies aan verdienvermogen (= gemiste inkomsten)
 • huishoudelijke hulp en mantelzorg
 • verlies aan zelfwerkzaamheid
 • smartengeld

U hoeft hierover niet zelf in discussie te gaan met een verzekeraar. Als u een advocaat of jurist inschakelt dan kan deze die discussie ten behoeve van u met de verzekeraar voeren. De inschakeling van een letselschade advocaat is voor u dan kosteloos, omdat aansprakelijkheid is erkend.

Werkgever wijst aansprakelijkheid af, wat nu?

Als de werkgever aansprakelijkheid afwijst voor een ongeval met machine, dan zult u naar de rechter moeten stappen. De rechter moet dan oordelen over de aansprakelijkheid. Het is dan verstandig dat u daarvoor een letselschade advocaat inschakelt. Pas nadat aansprakelijkheid is erkend, hebt u recht op vergoeding van de door u geleden schade.

In een juridische procedure gaat het vaak om de vraag (i) of de werknemer kan aantonen dat er een ongeval tijdens het werk heeft plaatsgevonden, en (ii) of de werkgever kan aantonen dat hij de vereiste zorg in acht heeft genomen. 

Schakel bij een bedrijfsongeval een letselschade advocaat van VictimFirst Advocaten in

De ervaren letselschade advocaten van VictimFirst Advocaten hebben ruime ervaring met letselschade door arbeidsongevallen met machines. Voelt u zich vooral vrij om contact met ons op te nemen om de mogelijkheden te bespreken.

Deel dit artikel:

Advocaten met LSA-keurmerk

LSA logo

Vier van de vijf advocaten van VictimFirst Advocaten beschikken over het keurmerk van de Vereniging Letselschade Advocaten. Het ‘LSA-keurmerk’ is het hoogst haalbare keurmerk in de letselschadebranche. Zo weet u dus zeker dat u bij het verhalen van uw letselschade wordt bijgestaan door een in letselschade gespecialiseerde advocaat.

Wat is er gebeurd?

Ervaringen van cliënten