Ongeval uitzendkracht

Arbeidsongeval als uitzendkracht

Als een werknemer in loondienst een bedrijfsongeval overkomt, kan hij zijn werkgever aanspreken. Bent u echter een uitzendkracht, dan is het de vraag wie u moet aanspreken. Spreekt u dan de uitzendorganisatie (de uitlener) aan of de werkgever waar u daadwerkelijk uw werkzaamheden verricht (de inlener)?

In het kort heeft te gelden dat beide partijen jegens u een zorgplicht hebben ter voorkoming van ongevallen. Die plicht is heel streng. Een uitlener en inlener voldoen daar niet snel aan. Bovendien is het aan de uitlener en inlener om aan te tonen dat zij de vereiste zorg in acht hebben genomen. U hoeft alleen maar aan te tonen dat u tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden een arbeidsongeval is overkomen.

Uitzendkracht kan het uitzendbureau en het bedrijf waar hij tewerkgesteld is aanspreken

Op grond van de wet en rechtspraak kan de uitzendkracht zowel het uitzendbureau als het bedrijf waar hij tewerk is gesteld aansprakelijk houden. In de praktijk komt het vaak voor dat de formele en materiële werkgever geen verantwoordelijkheid nemen en naar elkaar wijzen. U hoeft zich dus niet van het kastje naar de muur te laten sturen. Beide partijen kunnen door de uitzendkracht worden aangesproken.

Hoe zit het met afspraken tussen het uitzendbureau en de materiële werkgever

In de praktijk hebben de formele en materiële werkgever vaak afspraken gemaakt over de onderlinge verantwoordelijkheid voor uitzendkrachten. Zo kan de uitzendorganisatie bijvoorbeeld met uw materiële werkgever hebben afgesproken dat de materiële werkgever verantwoordelijk is voor uw veiligheid. Dergelijke afspraken kunnen niet aan u worden tegengeworpen. U, als uitzendkracht, bent daarbij immers niet betrokken geweest.

Schade claimen na ongeval uitzendkracht

Indien de formele en materiële werkgever naar elkaar blijven wijzen, doet u er goed aan een letselschade advocaat in te schakelen. Deze kan u vaak kosteloos bijstaan. Indien u zelf uw claim verder wilt brengen, is het van belang dat u de uitlener (het uitzendbureau) en de inlener (het bedrijf waar u werkt) aansprakelijk stelt voor de schade. Dat doet u door middel van een aangetekende brief waarin u hen verantwoordelijk houdt voor de gevolgen van het ongeval.

Indien vervolgens aansprakelijkheid wordt erkend, krijgt u te maken met de aansprakelijkheidsverzekeraar van de uitlener of inlener. Deze wilt een huisbezoek bij u brengen om de schade in kaart te brengen. De volgende schadeposten – zo die in uw geval aanwezig zijn – komen dan voor vergoeding in aanmerking:

  • materiële schade
  • medische kosten
  • reiskosten
  • verlies aan verdienvermogen (= gemiste inkomsten)
  • huishoudelijke hulp en mantelzorg
  • verlies aan zelfwerkzaamheid
  • smartengeld

De inlener en uitlener wijzen aansprakelijkheid voor ongeval uitzendkracht af, wat nu?

Als de inlener en uitlener aansprakelijkheid afwijzen, dan zult u naar de rechter moeten stappen. De rechter moet dan oordelen over de aansprakelijkheid. Het is dan verstandig dat u daarvoor een letselschade advocaat inschakelt. Pas nadat aansprakelijkheid is erkend, hebt u recht op vergoeding van de door u geleden schade.

In een juridische procedure gaat het vaak om de vraag (i) of de werknemer kan aantonen dat er een ongeval tijdens het werk heeft plaatsgevonden, en (ii) of de werkgever kan aantonen dat hij de vereiste zorg in acht heeft genomen.

Deel dit artikel:

Advocaten met LSA-keurmerk

LSA logo

Vier van de vijf advocaten van VictimFirst Advocaten beschikken over het keurmerk van de Vereniging Letselschade Advocaten. Het ‘LSA-keurmerk’ is het hoogst haalbare keurmerk in de letselschadebranche. Zo weet u dus zeker dat u bij het verhalen van uw letselschade wordt bijgestaan door een in letselschade gespecialiseerde advocaat.

Wat is er gebeurd?

Ervaringen van cliënten