LSA advocaat

Wat is een LSA-advocaat?

Er zijn allerlei personen die zich met letselschade bezighouden: letselschadejuristen, personenschade experts en advocaten. Voor de consument is niet altijd duidelijk wat het verschil hiertussen is. Op deze pagina wordt uitgelegd wat een LSA advocaat is.

Letselschade advocaten met ruime expertise en ervaring kunnen, mits zij aan strikte opleidingseisen voldoen, ook lid worden van de vakvereniging LSA. Zij krijgen dan het LSA-keurmerk en mogen zich LSA advocaat noemen. Dat is het hoogste keurmerk binnen de letselschadebranche. Er zijn in Nederland maar 300 LSA advocaten.

Aan welke criteria moet een LSA advocaat voldoen?

Een LSA advocaat moet aan de volgende, zeer strenge eisen voldoen:

 • een universitaire studie Rechten moet hebben gevolgd
 • minimaal 5 jaar als advocaat werkzaam moet zijn geweest
 • vervolgens de eenjarige Postdoctorale specialisatieopleiding Personenschade aan de Grotius Academie moet volgen en examen moet doen
 • aantoonbaar minimaal 500 uur per jaar aan letselschadezaken moet besteden
 • bij- en nascholingscursussen moet (blijven) volgen op het gebied van het letselschaderecht
 • zich moet laten toetsen door:
  • jaarlijks ten overstaan van het bestuur van de Vereniging LSA een Kwaliteitsverklaring af te leggen
  • deel te nemen aan de door de Vereniging LSA georganiseerde audits, die door onafhankelijke derden worden afgenomen
  • deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten van de LSA

Kortom: een LSA advocaten moeten aan nogal wat eisen voldoen om deze beschermde titel te bemachtigen. Een LSA advocaat is in feite een advocaat plus. Dat daaraan hoge eisen worden gesteld is ook wel logisch. Het gaat in letselschadezaken immers om het belangrijkste rechtsgoed/belang dat er bestaat: de gezondheid van het slachtoffer. Het is verstandig en zorgvuldig dat alleen zeer gekwalificeerde personen zich daarmee bezighouden.

In werkelijkheid zijn er echter allerlei partijen die zich met letselschade bezighouden. Er bestaat een hele ongereguleerde schaduwmarkt van letselschadebehandelaars (sommigen hebben überhaupt geen rechten gestudeerd) en letselschadejuristen (personen die alleen rechten hebben gestudeerd, maar geen advocaat zijn). Let dus goed op wie u inschakelt. De waarschuwing om goed om te letten wie u inschakelt, wordt hieronder nader toegelicht.

Een LSA advocaat is meer dan een letselschade advocaat

Een letselschade advocaat is iemand die een universitaire studie Rechten heeft afgerond, die beëdigd is als advocaat en zich in de praktijk bezighoudt met letselschade. Ook onervaren advocaten of advocaten die zich niet vaak met letselschade bezighouden kunnen zichzelf letselschade advocaat noemen. U kunt dus met andere woorden terechtkomen bij een advocaat-stagiaire die nog nauwelijks ervaring heeft op het gebied van letselschade of die zich eigenlijk met andere zaken bezighoudt.

Letselschade is echt een vak apart. Om er zeker van te zijn dat u echt een gespecialiseerde advocaat inschakelt, kunt u het best voor een LSA advocaat kiezen. U weet dan zeker dat u bij een ervaren letselschade advocaat zit.

Let op: een letselschadejurist is geen lsa advocaat

Er zijn talloze aanbieders van juridische hulp bij letselschade. Zij adverteren uitgebreid op internet (soms zelfs misleidend door zich voor te doen als letselschade advocaat) en doen allerlei beloften. Degene die juridische hulp zoekt, ziet door de bomen het bos niet meer. U ziet allerlei mensen die het beste met u voor lijken te hebben en die allemaal heel kundig lijken te zijn. Er zijn echter, zonder dat u dat makkelijk kunt achterhalen, grote verschillen tussen de aanbieders. Het is daarbij goed om het volgende te weten:

 • Een letselschade jurist is geen letselschade advocaat;
 • Een letselschaderegelaar, letselschade-expert en letselschadespecialist zijn allen geen letselschade advocaten, maar letselschade juristen.
 • Niet iedereen die de meester (mr.) titel voert, is ook advocaat.

De inhoudelijke verschillen tussen beiden – die heel groot zijn – worden hieronder besproken.

Verschil tussen een letselschadejurist en een lsa advocaat

Er zijn grote verschillen tussen letselschadejuristen en letselschade advocaten. De belangrijkste verschillen treft u hieronder aan:

 • Alleen advocaten mogen procederen (naar de rechter stappen). Juristen mogen dat niet. Hierdoor nemen verzekeraars juristen vaak niet serieus.
 • Advocaten hebben een beroepsgeheim (verschoningsrecht). Juristen hebben dat niet. Dit betekent dat u geen garantie heeft dat alles wat u met een jurist bespreekt ook tussen u beiden blijft.
 • Het is LSA advocaten verboden om no cure no pay afspraken met slachtoffers te maken. Die afspraken zijn namelijk financieel vaak heel nadelig voor slachtoffers. Voor juristen geldt geen verbod.
 • Advocaten zijn gebonden aan strenge gedragsregels (Gedragsregels advocaat 2018). Juristen zijn niet gebonden aan gedragsregels.
 • Advocaten zijn onderworpen aan het tuchtrecht. Bij klachten over een advocaat kan een slachtoffer hierover een klacht indienen en wordt het handelen van de advocaat beoordeeld door de Raad van Discipline. Letselschade juristen zijn niet onderworpen aan het tuchtrecht. Bij een klacht over een letselschade jurist kunt u dus niet naar de tuchtrechter stappen.
 • Advocaten hebben toegang tot gefinancierde rechtsbijstand voor slachtoffers met weinig vermogen. Juristen hebben daartoe geen toegang.
 • Advocaten moeten ieder jaar aan hoge opleidingseisen voldoen (20 opleidingspunten behalen) om hun kennis up-to-date te houden. Juristen hebben die verplichting niet.

Kortom:  LSA advocaten hebben meer mogelijkheden dan juristen. Verreweg de belangrijkste daarvan is dat advocaten namens het slachtoffer kunnen procederen (naar de rechter kunnen stappen) en juristen niet. Dat betekent heel concreet dat u, wanneer u bijgestaan wordt door een advocaat, niet overgeleverd bent aan een afwijzend standpunt van een verzekeraar. U kunt dat standpunt dan laten toetsen door een rechter. Dat is een heel belangrijk pressiemiddel waar alleen advocaten toegang toe hebben.

Een ander belangrijk verschil is dat op advocaten streng toezicht wordt gehouden en dat een slachtoffer ook makkelijk kan klagen over het functioneren van een advocaat. En dat terwijl juristen in feite ongereguleerd zijn. Zij kunnen letterlijk direct uit de studiebanken letselschadezaken gaan doen, zonder ook maar iets van letselschade af te weten. Hebt u vervolgens een klacht over de gang van zaken, dan kunt niet bij een tuchtrechter terecht.

Wat kost een LSA advocaat?

De inschakeling van juridische hulp is voor het slachtoffer vaak kosteloos. Dat komt doordat de verzekeraar de advocaatkosten moet betalen als zij aansprakelijk is. In de praktijk komt het erop neer dat de LSA advocaat dan rechtstreeks zijn declaraties naar de verzekeraar toestuurt.

U kunt hier meer lezen over de precieze redenen waarom rechtshulp voor u vaak kosteloos is.

Waarom kiezen letselschade juristen ervoor om geen letselschade advocaat te worden?

Het is opmerkelijk dat veel letselschade juristen ervoor kiezen om geen advocaat te worden. Het niet namens je cliënt naar de rechter kunnen stappen, is echt een zwaktebot. Een letselschadejurist is in feite en tandeloze tijger. De verzekeraar heeft geen reden om hem of haar serieus te nemen.

Het is daarom terecht om de vraag te stellen waarom letselschadejuristen er dan voor kiezen om geen advocaat te worden. Het antwoord is eenvoudig: geld en extra gedoe. Om advocaat te worden is een (kostbare) beroepsopleiding nodig, moet iemand zich onderwerpen aan strenge toezichtregels en verplicht jaarlijks opleidingspunten behalen. Letselschade juristen onttrekken zich hieraan. Dat is niet in het belang van het slachtoffer.

Vaak brengen letselschade juristen – ondanks dat zij geen advocaat zijn – wel advocatentarieven (€ 230 per uur of meer) bij de tegenpartij in rekening. Letselschadejuristen willen dus wel de baten hebben, maar niet de lasten dragen. In feite is dat gewoon oneerlijke concurrentie.

De werkelijkheid is het niet-zijn van advocaat geen enkel voordeel biedt voor het slachtoffer. Alleen maar nadelen. Letselschadejuristen kiezen dus door niet-advocaat te blijven, voor hun eigen belang boven dat van het slachtoffer.

Lees hier meer over de verschillen tussen letselschade juristen en letselschade advocaten en de misleidende reclamepraktijken op internet van letselschadejuristen.

LSA advocaat inschakelen?

Het is altijd verstandig om zo snel als mogelijk na een ongeval of medische fout een letselschade advocaat in te schakelen. Deze kan u helpen bij het vergaren van bewijs. Ook is het niet zo dat u alleen voor grote zaken een letselschade advocaat kunt inschakelen. Verder is het niet zo dat u alleen voor heel grote zaken een LSA advocaat kunt inschakelen. Ook bij gering(er) letsel (denk aan: een gebroken been of een kortdurende whiplash) kunt u bij een LSA advocaat terecht. Vaak is de dienstverlening voor u ook kosteloos, zoals hierboven ook werd toegelicht.

Beste letselschade advocaat van Nederland

Er bestaat niet zoiets als “de beste letselschade advocaat van Nederland”. Iedere letselschade advocaat heeft zijn eigen specialiteit en kennisgebied. Om zeker te weten dat u in goede handen terechtkomt, zijn er wel een aantal zaken waar u op moet letten. Kies bijvoorbeeld altijd voor een LSA advocaat. Dat zijn 300 (van de 14.000) advocaten in Nederland die aantoonbaar aan de strenge kwaliteitseisen van de Vereniging LSA voldoen. Zij mogen de beschermde titel van “LSA Letselschade Advocaat” dragen. Kies dus – ook als u niet voor ons kantoor kiest – altijd voor een LSA advocaat.

Verder is het belang dat u weet dat een letselschade jurist geen advocaat is. En dat niet iedere letselschade advocaat een LSA Advocaat is. U kunt een totaaloverzicht van LSA Advocaten vinden op de website van de LSA.

Waarom kiezen voor een LSA advocaat van VictimFirst Advocaten?

U bent ongetwijfeld ook goede handen bij alle beroepsnoten die lid zijn van de vakvereniging LSA en die zichzelf LSA advocaat mogen noemen. Desalniettemin maken wij graag van de gelegenheid gebruik om u iets over ons kantoor te vertellen: VictimFirst Advocaten. Wij zijn een jong kantoor met veel ervaring. Opgericht door de ervaren letselschade advocaten Veeru Mewa (bekend van onder meer: MH17, Turkish Airlines en schietincident Alphen aan den Rijn) en Joran Wildeboer (ruime ervaring met complexe letselschadezaken en procedures). Onze missie is om het slachtoffer echt centraal te stellen. Dat gaat in de praktijk helaas vaak mis. Dat moet anders, vinden wij. Vandaar onze naam: VictimFirst advocaten. Wij nodigen u graag uit om contact met ons kantoor op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Ook als u daar niet voor kiest, hopen wij van harte dat de informatie op deze pagina voor u van toegevoegde waarde is en wensen wij u alle voorspoed toe.

Lees hier meer over ons kantoor en onze filosofie.

Deel dit artikel:

Advocaten met LSA-keurmerk

LSA logo

Vier van de vijf advocaten van VictimFirst Advocaten beschikken over het keurmerk van de Vereniging Letselschade Advocaten. Het ‘LSA-keurmerk’ is het hoogst haalbare keurmerk in de letselschadebranche. Zo weet u dus zeker dat u bij het verhalen van uw letselschade wordt bijgestaan door een in letselschade gespecialiseerde advocaat.

Wat is er gebeurd?

Ervaringen van cliënten