Ongeval tijdens vlucht

Een ongeval kan u overal overkomen. Ook tijdens een reis, op weg naar uw vakantiebestemming, in het vliegtuig of tijdens het in- en uitstappen van een vliegtuig. Het verhalen van schade als gevolg van een vliegramp, ongeval aan boord van een vliegtuig, of tijdens het in- en uitstappen daarvan, valt bijna altijd onder de werking van verschillende internationale verdragen. Deze verdragen (waarvan het ‘Verdrag van Montreal’ het belangrijkst is) bepalen kort gezegd dat vliegmaatschappijen aansprakelijk zijn voor letselschade en schade na overlijden van een passagier.  

Recht op schadevergoeding bij ongeval tijdens vlucht

Bij een luchtvaartongeval of vliegramp, geldt dat als de vliegmaatschappij kan bewijzen dat haar geen verwijt valt te maken, de aansprakelijkheid van de maatschappij per passagier beperkt is tot een gelimiteerde schadevergoeding van 113.100 SDR (Special Drawing Rights). Dat is circa € 135.000. Het is zelden het geval dat een vliegmaatschappij kan bewijzen dat haar geen verwijt valt te maken. In de praktijk betekent dat dus dat een vliegmaatschappij tot € 135.000 de schade zonder discussie moet vergoeden.

Als de vliegmaatschappij niet kan bewijzen dat haar geen verwijt valt te maken (wat bijna altijd het geval is), dan is de aansprakelijkheid onbegrensd en daarmee dus ook de schadevergoedingen die betaald moeten worden. Kosten voor het inschakelen van een gespecialiseerde advocaat valt ook onder de schadevergoeding die de vliegmaatschappij moet betalen aan een slachtoffer of nabestaande. De hoogte van claims moeten individueel bepaald worden, nu elke slachtoffer of nabestaande zijn eigen schade lijdt.

Vervaltermijn bij ongeval tijdens vlucht of vliegramp

Na een vliegramp heerst altijd veel onzekerheid over de rechten van passagiers. Er wordt vaak gesteld dat haast is geboden. Dat is een misvatting. Op basis van de toepasselijke verdragen hebben slachtoffers en nabestaanden bij letsel of overlijden maximaal twee jaar de tijd om een claim in te dienen bij de aansprakelijke vliegmaatschappij.

Let wel, na twee jaar na het ongeval vervallen alle rechten en kan een slachtoffer of nabestaande geen claim meer indienen. De rechten zijn dan ‘vervallen’. Deze termijn kan niet worden gestuit! Als deze tweejaarstermijn in zicht komt, zal een gespecialiseerde luchtvaartadvocaat bij de bevoegde rechter tijdig een procedure moeten beginnen om de claim veilig te stellen.

Uitgebreid netwerk van specialisten

VictimFirst Advocaten beschikt over een uitgebreid netwerk met buitenlandse advocaten. Een dergelijk netwerk is bij het behandelen van luchtvaartongevallen en vliegrampen bijna altijd noodzakelijk.

Veeru Mewa van VictimFirst Advocaten is dè luchtvaartspecialist in Nederland. Sinds 2014 wordt hij jaarlijks vermeld als ‘leading aviation lawyer’ op de ‘Who is who’-lijst, een prestigieuze lijst van de meest vooraanstaande internationale luchtvaart -en transportadvocaten in de wereld. Zijn vermelding op deze lijst is bijzonder omdat niet eerder een Nederlandse slachtofferadvocaat op deze lijst werd genoemd.

Veeru Mewa stond afgelopen decennia verschillende slachtoffers bij die letsel opliepen aan boord van een vliegtuig of helikopter en slachtoffers en nabestaanden van onder andere de vliegramp van Faro in 1992, Turkish Airlines op Schiphol in 2009, Afriqiyah Airways in Tripoli in 2010 en de MH17 ramp in 2014.

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op of rechtstreeks met Veeru Mewa voor meer informatie.

Deel dit artikel:

Advocaten met LSA-keurmerk

LSA logo

Vier van de vijf advocaten van VictimFirst Advocaten beschikken over het keurmerk van de Vereniging Letselschade Advocaten. Het ‘LSA-keurmerk’ is het hoogst haalbare keurmerk in de letselschadebranche. Zo weet u dus zeker dat u bij het verhalen van uw letselschade wordt bijgestaan door een in letselschade gespecialiseerde advocaat.

Wat is er gebeurd?

Ervaringen van cliënten