Verschil letselschade advocaat en letselschade jurist

De categorieën van juridische hulpverleners bij letselschade

Er zijn talloze aanbieders van juridische hulp bij letselschade. Ze adverteren uitgebreid op internet (soms zelfs misleidend door zich voor te doen als letselschade advocaat) en doen allerlei beloften. Degene die juridische hulp zoekt, ziet door de bomen het bos niet meer. U ziet allerlei mensen die het beste met u voor lijken te hebben en die allemaal heel kundig lijken te zijn. Er zijn echter, zonder dat u dat makkelijk kunt achterhalen, grote verschillen tussen de aanbieders. Het is daarbij goed om het volgende te weten:

  • Een letselschade jurist is geen letselschade advocaat.
  • Een letselschaderegelaar, letselschade-expert en letselschadespecialist zijn allen geen letselschade advocaten, maar letselschade juristen.
  • Niet iedereen die de meester (mr.) titel voert, is ook advocaat.

Dit zijn de formele verschillen tussen een letselschadejurist en een letselschadeadvocaat. Hieronder gaan we in op de inhoudelijke verschillen tussen beiden.

Verschil tussen een letselschadejurist en letselschade advocaat

Er zijn grote verschillen tussen letselschadejuristen en letselschade advocaten. De belangrijkste verschillen treft u hieronder aan:

  • Alleen advocaten mogen procederen (naar de rechter stappen). Juristen mogen dat niet. Hierdoor nemen verzekeraars juristen vaak niet serieus. Het belang van dit verschil moet niet onderschat worden. Het naar de rechter kunnen stappen is een belangrijk pressiemiddel waarover advocaten beschikken.
  • Advocaten hebben een beroepsgeheim (verschoningsrecht). Juristen hebben dat niet. Dit betekent dat u geen garantie heeft dat alles wat u met een jurist bespreekt ook tussen u beiden blijft.
  • Het is advocaten verboden om no cure, no pay afspraken met slachtoffers te maken. Die afspraken zijn namelijk financieel vaak heel nadelig voor slachtoffers. Voor juristen geldt geen verbod.
  • Advocaten zijn gebonden aan strenge gedragsregels (Gedragsregels advocaat 2018). Juristen zijn niet gebonden aan gedragsregels.
  • Advocaten zijn onderworpen aan het tuchtrecht. Bij klachten over een advocaat kan een slachtoffer hierover een klacht indienen en wordt het handelen van de advocaat beoordeeld door de Raad van Discipline. Letselschade juristen zijn niet onderworpen aan het tuchtrecht. Bij een klacht over een letselschade jurist kunt u dus niet naar de tuchtrechter stappen.
  • Advocaten hebben toegang tot gefinancierde rechtsbijstand voor slachtoffers met weinig vermogen. Juristen hebben daartoe geen toegang.
  • Advocaten moeten ieder jaar aan hoge opleidingseisen voldoen (twintig opleidingspunten behalen) om hun kennis up-to-date te houden. Juristen hebben die verplichting niet.

Kortom: advocaten hebben meer mogelijkheden dan juristen. Verreweg de belangrijkste daarvan is dat advocaten namens het slachtoffer kunnen procederen (naar de rechter kunnen stappen) en juristen niet. Dat betekent heel concreet dat u, wanneer u bijgestaan wordt door een advocaat, niet overgeleverd bent aan een afwijzend standpunt van een verzekeraar. U kunt dat standpunt dan laten toetsen door een rechter. Dat is een heel belangrijk pressiemiddel waar alleen advocaten toegang toe hebben.

Geen verschil in kosten tussen letselschadejurist en letselschadeadvocaat

In de praktijk kunnen zowel juristen als advocaten kosteloos voor u werken in een letselschadezaak. Dat kan doordat uit het wetboek volgt dat de tegenpartij de kosten van uw advocaat moet betalen als aansprakelijkheid is erkend. Het is dus niet zo dat juristen wel gratis voor u zouden kunnen werken, en advocaten heel duur zijn. Beide maken gebruik van dezelfde wettelijke regeling om hun kosten bij de tegenpartij neer te leggen.
 
In de praktijk rekenen letselschadejuristen op de achtergrond ook gewoon advocatentarieven (€ 230 per uur of meer) voor hun werkzaamheden.

Waarom kiezen letselschade juristen ervoor om geen letselschade advocaat te worden?

Het is opmerkelijk dat veel letselschade juristen ervoor kiezen om geen advocaat te worden. Het niet namens je cliënt naar de rechter kunnen stappen, is echt een zwaktebod. Een letselschadejurist is in feite en tandeloze tijger. De verzekeraar heeft geen reden om hem of haar serieus te nemen.

Het is daarom terecht om de vraag te stellen waarom letselschadejuristen er dan voor kiezen om geen letselschade advocaat te worden. Het antwoord is eenvoudig: geld en extra gedoe. Om advocaat te worden is een (kostbare) beroepsopleiding nodig, moet iemand zich onderwerpen aan strenge toezichtregels en verplicht jaarlijks opleidingspunten behalen. Letselschade juristen onttrekken zich hieraan. Dat is niet in het belang van het slachtoffer.

Vaak brengen letselschade juristen – ondanks dat ze geen advocaat zijn – wel advocatentarieven (€ 230 per uur of meer) bij de tegenpartij in rekening. Letselschadejuristen willen dus wel de baten hebben, maar niet de lasten dragen. In feite is dat gewoon oneerlijke concurrentie.

De werkelijkheid is het niet-zijn van advocaat geen enkel voordeel biedt voor het slachtoffer. Alleen maar nadelen. Letselschadejuristen kiezen dus door niet-advocaat te blijven, voor hun eigen belang boven dat van het slachtoffer.

Een ander belangrijk verschil is dat op advocaten streng toezicht wordt gehouden en dat een slachtoffer ook makkelijk kan klagen over het functioneren van een advocaat. En dat terwijl juristen in feite ongereguleerd zijn. Ze kunnen letterlijk direct uit de studiebanken letselschadezaken gaan doen, zonder ook maar iets van letselschade af te weten. Hebt u vervolgens een klacht over de gang van zaken, dan kunt niet bij een tuchtrechter terecht.

Een LSA Letselschade Advocaat van VictimFirst Advocaten wat voor u?

We maken graag van de gelegenheid gebruik om u iets over ons kantoor te vertellen: VictimFirst Advocaten. We zijn een jong kantoor met veel ervaring. Opgericht door de ervaren letselschade advocaten Veeru Mewa (bekend van onder meer: MH17, Turkish Airlines en schietincident Alphen aan den Rijn) en Joran Wildeboer (ruime ervaring met complexe letselschadezaken en procederen). Ze zijn beide LSA letselschade advocaat en beschikken over het LSA keurmerk. Dat is een selecte club van 300 (van de 14.000) letselschade advocaten in Nederland die deze beschermde titel mogen dragen. Onze missie is om het slachtoffer echt centraal te stellen. Dat gaat in de praktijk helaas vaak mis. Dat moet anders, vinden we. Daarom onze naam: VictimFirst Advocaten. Wij nodigen u graag uit om contact met ons kantoor op te nemen voor een vrijblijvend gesprek. Ook als u daar niet voor kiest, hopen wij van harte dat de informatie op deze pagina voor u van toegevoegde waarde is en wensen wij u alle voorspoed toe.

Deel dit artikel:

Advocaten met LSA-keurmerk

LSA logo

Vier van de vijf advocaten van VictimFirst Advocaten beschikken over het keurmerk van de Vereniging Letselschade Advocaten. Het ‘LSA-keurmerk’ is het hoogst haalbare keurmerk in de letselschadebranche. Zo weet u dus zeker dat u bij het verhalen van uw letselschade wordt bijgestaan door een in letselschade gespecialiseerde advocaat.

Wat is er gebeurd?

Ervaringen van cliënten