Letselschade

Heeft u letselschade opgelopen?

Door een ongeval of medische fout kan iemand lichamelijke of geestelijke schade oplopen. Wij spreken dan van letselschade. Letselschade kan vele oorzaken hebben: een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, een ongeval tijdens het sporten of klussen in huis, door een dier van iemand anders of door een medische fout. Ook in het geval van mishandeling kan sprake zijn van letselschade.

De advocaten van VictimFirst Advocaten onderzoeken graag vrijblijvend voor u of u uw letselschade kunt verhalen. 

Is de veroorzaker van de schade aansprakelijk?

Deze vraag laat zich niet in algemene zin beantwoorden. In sommige zaken ligt het voor de hand dat de tegenpartij aansprakelijk is. Denk bijvoorbeeld aan een achteropaanrijding. De achteroprijdende automobilist is dan bijna altijd aansprakelijk. Van een automobilist wordt immers verwacht dat die voldoende afstand houdt van zijn voorligger om een noodstop te kunnen maken.

In andere zaken ligt deze vraag lastig(er). Denk bijvoorbeeld aan een bloeding die is ontstaan tijdens een operatie. Is er sprake van een complicatie (waarvoor de arts niet aansprakelijk is) of van een medische fout (waarvoor de arts wel aansprakelijk is)? Een lastige vraag waar forse discussie over plaats kan vinden. 

Welke schade kan ik verhalen?

Nadat de tegenpartij aansprakelijkheid heeft erkend of deze door de rechter is vastgesteld, heeft het slachtoffer recht op vergoeding van zijn schade. Het uitgangspunt is volledige schadevergoeding van de werkelijk geleden schade. Het slachtoffer moet zo veel mogelijk in de positie worden gebracht alsof het ongeval / de medische fout niet heeft plaatsgevonden. 

Er kan recht bestaan op de volgende schadeposten:

  • materiële schade
  • medische kosten
  • reiskosten
  • verlies aan verdienvermogen
  • huishoudelijke hulp en mantelzorg
  • verlies aan zelfwerkzaamheid
  • smartengeld

In geval van overlijden kan voor de nabestaanden aanspraak bestaan op de volgende schadeposten:

  • uitvaartkosten
  • gederfd levensonderhoud
  • affectieschade.

Wat kost een letselschade advocaat?

Een letselschade advocaat rekent vaak een tarief tussen de € 250 en € 350 per uur exclusief BTW. In de praktijk hoeft het slachtoffer de advocaat vaak niet zelf te betalen. Als aansprakelijkheid is vastgesteld, dan moet de tegenpartij (de verzekeraar) namelijk de volledige advocaatkosten betalen. Dat betekent in feite dat het inschakelen van rechtshulp voor het slachtoffer gratis is. 

Let wel op: verzekeraars betalen vaak niet de volledige declaratie/nota van een letselschade advocaat of letselschadejurist. De verzekeraar vindt dan bijvoorbeeld het uurtarief te hoog of dat de advocaat/letselschadejurist teveel tijd aan de zaak heeft besteed. Veel kantoren spreken dan met u af dat u het verschil tussen de declaratie van de advocaat en het door de verzekeraar betaalde bedrag zelf moet bijleggen. Lees daarom altijd goed de opdrachtbevestiging door zodat u niet voor onaangename verassingen komt te staan.

Ook zijn er in de letselschadebranche veel letselschadejuristen (niet-advocaten) actief. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, rekenen letselschadejuristen vaak dezelfde tarieven als advocaten. En dat terwijl een letselschadejurist veel minder mogelijkheden heeft dan een letselschade advocaat. Zo kan een letselschadejurist niet voor u naar de rechter stappen, wat een belangrijk nadeel is. Het naar de rechter kunnen stappen is namelijk een onmisbaar (pressie)middel.

Advocaten met LSA-keurmerk

LSA logo

Vier van de vijf advocaten van VictimFirst Advocaten beschikken over het keurmerk van de Vereniging Letselschade Advocaten. Het ‘LSA-keurmerk’ is het hoogst haalbare keurmerk in de letselschadebranche. Zo weet u dus zeker dat u bij het verhalen van uw letselschade wordt bijgestaan door een in letselschade gespecialiseerde advocaat.

Wat is er gebeurd?

Onze filosofie

Wij vinden dat ieder slachtoffer een ervaren letselschade advocaat verdient. Helaas komen slachtoffers in de praktijk vaak terecht bij bureautjes die slim via Google adverteren. Veel beloftes, weinig daden. De bureautjes stellen betaling van hun nota’s voorop, ten koste van het belang van het slachtoffer. Wij vinden dat dat anders kan en moet. Het slachtoffer moet centraal staan en op de eerste plaats komen. Vandaar ook onze naam: VictimFirst.