Singapore Airlines biedt compensatie na hevige turbulentie: juridische verplichting versus goede wil

Turbulentie vlucht SQ321

Recent kwam Singapore Airlines in het nieuws vanwege een incident op 21 mei 2024, boven Myanmar. Vlucht SQ321 ervoer extreme turbulentie, wat chaos aan boord veroorzaakte en wat leidde tot meerdere gewonden en één dodelijk slachtoffer.

Singapore Airlines bood ter compensatie snel $ 10.000 aan passagiers met lichte verwondingen en $ 25.000 als voorschot aan degenen met ernstige verwondingen die langdurige medische zorg nodig hadden.

Het Verdrag van Montreal

Het bieden van compensatie lijkt een sympathiek en klantgericht gebaar. Wie zou er niet waarderen dat een luchtvaartmaatschappij haar verantwoordelijkheid neemt en haar passagiers tegemoetkomt na een vervelende ervaring? Maar achter deze schijnbare welwillendheid schuilt een juridische realiteit: Singapore Airlines is wettelijk verplicht om deze vergoedingen te betalen op basis van het Verdrag van Montreal. Dit verdrag, dat in 1999 werd opgesteld en door vele landen, waaronder Nederland, is geratificeerd, regelt de aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen bij incidenten zoals turbulentie.

Passagiers die gewond zijn geraakt kunnen op basis van dit verdrag schadevergoeding vorderen van Singapore Airlines, zelfs zonder bewijs van nalatigheid van de luchtvaartmaatschappij. Met andere woorden, zelfs als de piloten de hevige turbulentie niet hadden kunnen voorzien, hebben passagiers recht op een vergoeding voor hun verwondingen tot aan de grens van de risicoaansprakelijkheid van het verdrag (113.100 Special Drawing Rights, ongeveer € 160.000).

Passagiers wiens verwondingen een hogere compensatie rechtvaardigen, kunnen meer dan de vastgestelde grens ontvangen, tenzij de luchtvaartmaatschappij kan bewijzen dat haar piloten redelijkerwijs niet op de hoogte konden zijn van de kans op gevaarlijk weer en verder niet nalatig hebben gehandeld. Iets wat overigens niet eenvoudig te bewijzen is.

Artikel 28 van het Verdrag van Montreal

Artikel 28 van het Verdrag van Montreal bepaalt dat in geval van overlijden of lichamelijk letsel als gevolg van een vliegtuigongeval, de passagier recht heeft op een voorschot. Dit voorschot moet toereikend zijn om aan de onmiddellijke economische noden van de passagier of zijn/haar nabestaanden te voldoen. Deze bepaling heeft als doel om ervoor te zorgen dat passagiers of hun families direct financiële steun krijgen na een ongeval en niet hoeven te wachten totdat de oorzaak van het ongeval duidelijk is en de schaderegeling ter hand wordt genomen. Dit artikel verklaart de door Singapore aangeboden vergoedingen.

Vergelijkbare gevallen

Het is niet de eerste kleer dat een vliegmaatschappij passagiers compenseert na incidenten met turbulentie.

Zo was sprake van een vergelijkbare casus in 2016 waarbij een vlucht van Qantas Airways van Los Angeles naar Sydney werd getroffen door plotselinge turbulentie, wat resulteerde in verschillende gewonden. In 2017 veroorzaakte  ernstige turbulentie tijdens een vlucht van Aeroflot, van Moskou naar Bangkok meerdere verwondingen bij passagiers. In dat zelfde jaar was er een soortgelijk incident tijdens een vlucht van United Airlines van Panama City naar Houston. Ook hier leidde turbulentie tot verwondingen bij meerdere passagiers en bemanningsleden. In 2019 kwam weer een vlucht van Turkish Airlines van Istanbul naar New York terecht in hevige turbulentie vlak voordat het de luchthaven van JFK bereikte. Meer dan 30 passagiers en bemanningsleden raakten hierbij gewond. Een vlucht van United Airlines van Honolulu naar Denver ervoer in 2022 turbulentie waarbij eveneens verschillende passagiers gewond raakten.

In al deze zaken boden de luchtvaartmaatschappijen onmiddellijke financiële hulp en werden de medische behandelingen vergoed. Deze voorbeelden illustreren de consistente toepassing van de principes van het Verdrag van Montreal bij verschillende luchtvaartmaatschappijen en incidenten, en benadrukken het belang van het juridische kader voor het waarborgen van passagierswelzijn.

Sympathiek, maar ook wettelijke plicht

Hoewel de compensatie die Singapore Airlines biedt aan passagiers die getroffen zijn door de hevige turbulentie op vlucht SQ321 op het eerste gezicht een sympathiek gebaar lijkt te zijn, is het essentieel te erkennen dat dit in overeenstemming is met de wettelijke verplichtingen van het Verdrag van Montreal. Dit verdrag zorgt ervoor dat luchtvaartmaatschappijen verantwoordelijk worden gehouden en passagiers adequaat worden gecompenseerd voor schade die zij tijdens vluchten lijden. Dus, wat misschien als een daad van goede wil lijkt, is in wezen een naleving van internationale juridische normen die ontworpen zijn om passagiers wereldwijd te beschermen. Desondanks verdient Singapore Airlines lof voor de manier waarop ze deze verplichtingen nakomt.

Deel dit artikel:

Advocaten met LSA-keurmerk

LSA logo

Vier van de vijf advocaten van VictimFirst Advocaten beschikken over het keurmerk van de Vereniging Letselschade Advocaten. Het ‘LSA-keurmerk’ is het hoogst haalbare keurmerk in de letselschadebranche. Zo weet u dus zeker dat u bij het verhalen van uw letselschade wordt bijgestaan door een in letselschade gespecialiseerde advocaat.

Wat is er gebeurd?

Ervaringen van cliënten