“Worth” Filmrecensie – Marco Zwagerman

Wat is een leven waard? Dat is een vraag die in afgeleide vorm regelmatig in discussies over smartengeld wordt gesteld. Want wat is het leven waard, zonder onderbeen? Of volledig blind? Met een hoge dwarslaesie? Of met PTSS? Iedere belangenbehartiger schudt zo het een na het andere schrijnende voorbeeld uit de mouw. Het is tegelijk ook een van de meest moeilijk te beantwoorden vragen in het personenschaderecht.

De film Worth geeft een boeiende blik hoe in de Verenigde Staten een leven wordt gewaardeerd nadat zich een ramp heeft voltrokken. De aanslagen van 11 september 2001 hebben een diepe wond geslagen in het Amerikaanse zelfbewustzijn en worden beschouwd als rampen van – om in Amerikaanse termen te blijven – epische omvang. Aanslagen die niet alleen om een krachtig geopolitiek en militair antwoord vroegen, maar ook om een juridische reactie. Met, naar Nederlandse standaard gemeten, verbluffende snelheid en daadkracht was er binnen een jaar na de aanslagen een wet die als basis kon dienen om de nabestaanden te compenseren. Zowel voor de materiële schade (met name gederfd levensonderhoud) als het smartengeld.

We volgen de New Yorkse advocaat Ken Feinberg. Een democraat die lange tijd voor Ted Kennedy heeft gewerkt en bovendien ervaring had met de beoordeling van massaclaims. Ik roep in herinnering dat ten tijde van 9/11 het Witte Huis republikeins was. Toch werd de prominente democraat Ken Feinberg als claimsmaster van het 9/11 compensatiefonds benoemd. Vooral om de republikeinen uit de wind te houden als er kritiek kwam op het fonds en de beoordeling van de claims. Ken Feinberg, gespeeld door Michael Keaton, gaat (pro bono, jazeker!) voortvarend aan de slag met een team van advocaten en accountants

Voor letselschadeprofessionals is het fascinerend om te zien hoe de Amerikanen binnen no time een compensatiesysteem uit de grond hebben gestampt en de uitkeringen binnen twee jaar hebben vastgesteld. Hoelang zou het duren voordat alle slachtoffers van de aardbevingen in Groningen of de Toeslagenaffaire hun centjes binnen hebben?

Lees de hele recensie van Marco hier. De film is te zien via Pathé Thuis.

Deel dit artikel:

Advocaten met LSA-keurmerk

LSA logo

Vier van de vijf advocaten van VictimFirst Advocaten beschikken over het keurmerk van de Vereniging Letselschade Advocaten. Het ‘LSA-keurmerk’ is het hoogst haalbare keurmerk in de letselschadebranche. Zo weet u dus zeker dat u bij het verhalen van uw letselschade wordt bijgestaan door een in letselschade gespecialiseerde advocaat.

Wat is er gebeurd?

Ervaringen van cliënten