Dwarslaesie

Een ongeval of medische fout kan soms zo ernstig zijn, dat dat tot een traumatische dwarslaesie leidt. De oorzaken van een dwarslaesie kunnen zowel ontstaan door oorzaken van buitenaf (traumatische oorzaken) als door oorzaken van binnenuit (niet-traumatisch).

Traumatische oorzaken

Traumatische oorzaken waardoor een dwarslaesie kan ontstaan zijn bijvoorbeeld het te ver buigen of draaien van de wervelkolom (bijvoorbeeld door sportongevallen, verkeersongelukken, bedrijfsongevallen), beschadiging van de wervelkolom van buitenaf (bijvoorbeeld door mes- en kogelwonden), druk op de wervelkolom (bijvoorbeeld door een breuk in een of meerdere wervels).

Een dwarslaesie is een onderbreking van het ruggenmerg, waardoor de zenuwbanen die door het ruggenmerg lopen afgekneld zijn. Omdat de zenuwbanen afgekneld zijn, raken bepaalde lichaamsdelen verlamd.

Lage en hoge dwarslaesie

Er kan sprake zijn van een lage dwarslaesie of een hoge volledige dwarslaesie. Een lage dwarslaesie heeft doorgaans betrekking op verlamming van de benen en functieverlies van darmen, blaas en geslachtsorganen.

Bij een hoge volledige dwarslaesie zijn de zenuwverbindingen volledig verbroken. In zo’n situatie is soms sprake van een volledige verlamming, waarbij ademhalingsproblemen kunnen spelen. Soms is het slachtoffer volledig afhankelijk van beademing. De rest van het lichaam is dan verlamd.

Klachten

Niet alle dwarslaesies geven dezelfde klachten en symptomen. De aard van de klachten hangt af van de beschadiging in het ruggenmerg en de vraag hoe ernstig het ruggenmerg is beschadigd is. Bij een hoge dwarslaesie kan een slachtoffer  soms meer beperkingen hebben dan mensen met een lage dwarslaesie. De klachten kunnen zijn:

Verlamming vanaf de plaats van beschadiging in de rug naar onder, geen aanrakingen, pijn, warmte of kou meer kunnen voelen (verstoorde temperatuurregulatie), blaas- of darmproblemen, pijn in de spieren, gewrichten en zenuwen rond de plek van de dwarslaesie, verlies van spierkracht, spasmen, impotentie, ademhalingsproblemen.

Deskundige (medische) begeleiding

De behandeling van dwarslaesie zaken brengt per definitie ook een medische afhandeling van uw zaak met zich mee. Omdat vrijwel altijd sprake is van ernstige beperkingen, zullen deze beperkingen medisch geduid moeten worden. Ook zal goed in kaart gebracht moeten worden welke hulpmiddelen of hulp en bijstand iemand nodig heeft in het algemeen dagelijks leven en of op het werk. Meestal moet een woning rolstoeltoegankelijk gemaakt worden, moet er (langdurige) zorg ingeschakeld worden en dienen allerlei sociale voorzieningen aangevraagd te worden. Het is daarom zaak om naast de juiste medische hulp, vooral ook deskundige begeleiding te krijgen.

VictimFirst Advocaten werkt samen met in dwarslaesie gespecialiseerde deskundigen zoals bijvoorbeeld medisch adviseurs, ergotherapeuten, neurologen, revalidatieartsen en arbeidsdeskundigen. Zo kan maatwerk in uw individuele zaak plaatsvinden en de best mogelijke zorg voor u worden afgedwongen in uw letselschadezaak. Bovendien is dit ook van belang ter ondersteuning van uw naasten, die vaak zorgtaken op zich hebben genomen.

Passende zorg

Als u een dwarslaesie oploopt, komt er veel op u en uw familie af. Het is daarom zaak dat naast de deskundige begeleiding en medische ondersteuning, kwalitatief gezien de best mogelijke zorg voor u verkregen wordt. De zorg vanuit de sociale voorzieningen schiet vaak te kort. Dat betekent dat de kosten van alle zorg die niet vanuit de sociale voorzieningen betaald kunnen worden, op de aansprakelijke partij verhaald moeten worden.

Het kiezen van deze kwalitatief juiste en passende zorg, is een klus op zich en is niet eenvoudig. Naast het claimen van uw schade, kan VictimFirst Advocaten u (of wellicht juist) ook bij dit traject bijstaan. Zij brengen (al dan niet in samenwerking met de aansprakelijke verzekeraar) met behulp van deskundigen de juiste zorg in kaart en dwingen dat voor u af als dat nodig is.

Ondersteuning bij aanvraag sociale voorzieningen

Bij een dwarslaesie bent u aangewezen op zorg uit de sociale voorzieningen. Zo kunt u aanspraak maken op onder andere de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg  (WLZ). Het aanvragen van deze uitkeringen en het verkrijgen van de juiste indicatiestellingen kunnen complex zijn. VictimFirst Advocaten kan u hierin bijstaan. De verkregen uitkeringen zijn voorts ook van invloed op uw schadevergoedingen. Dit kan verregaande gevolgen voor u hebben. Wij kunnen u hier verder over informeren en voorkomen dat deze uitkeringen nadelige gevolgen voor u hebben in de schadeafwikkeling.

Recht op schadevergoeding

Als u door toedoen van een ander onverhoopt een dwarslaesie oploopt, dan heeft u recht op schadevergoeding. Een dwarslaesie brengt naast ernstige beperkingen en lichamelijke problemen, ook behoorlijk grote financiële problemen met zich mee.

Bij dwarslaesie zaken is altijd sprake van blijvend letsel. Dat heeft consequenties voor uw schade. Er zal naast hoge zorgkosten, meestal ook sprake zijn van verlies aan inkomsten, medische kosten, reiskosten, huishoudelijke hulp, studievertraging, hulp bij het klussen in en om het huis, kinderopvang, aanpassingen van de woning (bijvoorbeeld een traplift), verhuizing, aangepaste auto, aanschaf van een handfiets, extra zorg en kosten voor aangepaste vakanties. VictimFirst Advocaten kan u bijstaan in het claimen van de schade waar u recht op heeft.

Smartengeld

Uiteraard heeft u ook recht op smartengeld als u een dwarslaesie oploopt door toedoen van een ander. Hoe meer beperkingen u ervaart als gevolg van de dwarslaesie, hoe meer smartengeld u kunt vorderen van de aansprakelijke partij. Het betreft hier maatwerk, zodat u zich goed moet laten informeren over uw mogelijkheden.

Streef geen snelle afwikkeling na

Dwarslaesiezaken duren lang. De reden daarvoor is dat er eerst een medische eindtoestand moet zijn, voordat alle schade berekend kan worden. Laat u daarom niet wijsmaken dat een snelle afhandeling van uw zaak het beste is. Een snelle afwikkeling van uw zaak is bijna nooit goed voor u en betekent in feite dat u te weinig schadevergoeding ontvangt. Als u de medische eindtoestand afwacht en een gedegen onderzoek naar uw schade laat verrichten, zal een hogere vergoeding bereikt worden. Soms wordt een snelle afwikkeling nagestreefd omdat de financiële nood hoog is. Maar dat moet geen reden zijn. Als advocaten kunnen wij in zo’n geval eventueel via de rechter een voorschot op uw schade afdwingen. Een letselschadebureau of letselschadejurist kan dat niet.

Neem gerust kosteloos contact met ons op. De advocaten van VictimFirst Advocaten hebben veel ervaring in succesvolle afhandeling van dwarslaesie zaken. Wij adviseren u graag over uw mogelijkheden tot verhaal van uw schade bij dwarslaesie.

Voor meer informatie over dwarslaesie, zie Dwarslaesie Organisatie Nederland.

Deel dit artikel:

Advocaten met LSA-keurmerk

LSA logo

Vier van de vijf advocaten van VictimFirst Advocaten beschikken over het keurmerk van de Vereniging Letselschade Advocaten. Het ‘LSA-keurmerk’ is het hoogst haalbare keurmerk in de letselschadebranche. Zo weet u dus zeker dat u bij het verhalen van uw letselschade wordt bijgestaan door een in letselschade gespecialiseerde advocaat.

Wat is er gebeurd?

Ervaringen van cliënten