Whiplash

Whiplash na (achterop)aanrijding

Nek- en rugpijn is een veelvoorkomende klacht na een aanrijding. In het bijzonder treden die klachten vaak op na een aanrijding van achteren: een kop-staartbotsing. Het hoofd beweegt zich dan plotseling naar achteren en naar voren (een ‘zweepslag’) waardoor de banden en spieren in uw nek uitrekken. Een whiplash kan grote gevolgen hebben voor iemands leven.

Door de klachten kan iemand bijvoorbeeld niet of nog maar gedeeltelijk werken, is langdurige behandeling door een fysiotherapeut nodig en kan iemand het huishouden niet meer doen. Er kan dan – met andere woorden – forse letselschade ontstaan, die u vergoed wilt zien.

De achteroprijdende automobilist is bijna altijd aansprakelijk

Bijna altijd is degene die bij u achterop is gereden aansprakelijk. Van een automobilist wordt namelijk verwacht dat deze altijd voldoende afstand houdt om een noodstop te maken. Vindt een achteropaanrijding plaats, dan wordt daaruit afgeleid dat de achteroprijdende automobilist dus onvoldoende afstand heeft gehouden. De automobilist die bij u achterop is gereden moet dan uw schade vergoeden.

U moet natuurlijk wel kunnen bewijzen dat u van achteren bent aangereden. Zorg daarom altijd voor een ondertekend schadeformulier.

Schadevergoeding na whiplash

Het vastgesteld krijgen van de aansprakelijkheid is in whiplashzaken dus vrij eenvoudig: de achteroprijdende automobilist moet de schade vergoeden. Vaak ontstaat er echter discussie met de verzekeraar over de hoogte van de schadevergoeding. De verzekeraar trekt namelijk vaak in twijfel dat iemand een whiplash heeft opgelopen. In feite zegt de verzekeraar dan dat de whiplash niet op scans en/of foto’s te zien is, en dat het slachtoffer aldus niet kan bewijzen dat hij of zij echt klachten heeft. Het gaat volgens de verzekeraar dan om niet-objectiveerbare klachten die hooguit enkele maanden zullen duren.

Vaak wordt dan aan slachtoffers, bij wie een whiplash helaas vaak veel langer aanhoudt, verteld dat het juridisch heel lastig is om succesvol schadevergoeding te claimen. Dat zij er maar beter aan doen om de zaak voor een klein bedrag af te ronden en verder te gaan met hun leven. In de praktijk komt het helaas ook vaak voor dat de belangenbehartiger van het slachtoffer (vaak een letselschadejurist, geen letselschade advocaat; lees hier over de verschillen) hier te gemakkelijk in meegaat. Daardoor ontvangen letselschade slachtoffers met whiplash vaak een te geringe schadevergoeding. Dat is onrechtvaardig en hierdoor kunnen grote (financiële) problemen ontstaan in iemands leven.

Letselschadetraject bij whiplash

Het eerste advies is om niet te snel akkoord te gaan met het bedrag dat door de verzekeraar wordt aangeboden. Wij raden u aan om advies in te winnen bij een gespecialiseerde letselschade advocaat.

Wat u verder moet weten is dat het juridisch helemaal niet vereist is dat een whiplash medisch aantoonbaar moet zijn. Dat kan ook helemaal niet, want een whiplash is met de huidige medische middelen niet aan te tonen. In de rechtspraak is daarom bepaald dat slachtoffers met een whiplash alleen hoeven aan te tonen dat hun klachten plausibel, consistent en niet voorgewend zijn. Ook moeten er geen alternatieve oorzaken voor de klachten bestaan.

Indien iemand na een ongeluk nek- en rugklachten heeft opgelopen en iemand dergelijke klachten daarvoor nooit heeft gehad, is het dus mogelijk om een volledige schadevergoeding te claimen. Alleen als er sprake is van vergelijkbare klachten in de periode voorafgaande aan het ongeval, doet het slachtoffer er soms wel beter aan om voor een snelle afhandeling tegen een lager bedrag te kiezen.

Waarom adviseert mijn belangenbehartiger akkoord te gaan met een afkoop van de zaak?

Zoals hierboven is uitgelegd, is het wel degelijk mogelijk om een volledige schadevergoeding te claimen bij whiplash. Helaas is daarvoor vaak wel een lange adem nodig (zie hoofstuk hieronder). Veel belangenbehartigers willen die tijdsinvestering niet maken omdat zij hun kosten dan niet, althans niet snel, vergoed krijgen van de verzekeraar. De verzekeraar bestrijdt immers dat u klachten heeft, en vindt het dan ook niet nodig om uw belangenbehartiger te betalen.

Als een belangenbehartiger de zaak snel afrondt, krijgt zij vaak snel betaald door de verzekeraar en vaak ook nog haar volledige nota (of soms zelfs meer). Hierdoor ontstaan bij belangenbehartigers een ‘perverse prikkel’ om u te adviseren akkoord te gaan met het voorstel van de verzekeraar.

Daar komt bij dat als uw belangenbehartiger een letselschadejurist (en dus geen letselschade advocaat) is, hij of zij ook niet voor u kan procederen. Hij of zij heeft dus geen middel om de verzekeraar onder druk te zetten.

Whiplashzaken duren vaak lang

Indien u uw volledige schade wilt vorderen, gaat u vaak een lang traject in. De verzekeraar zal namelijk vasthouden aan zijn standpunt dat u geen aanhoudende klachten hebt. De verzekeraar verwijst dan vaak naar het advies van zijn medisch adviseur.

Om zo’n zaak verder te brengen zal het nodig zijn om een onafhankelijke medische expertise op te starten. Op gezamenlijk verzoek van u en de verzekeraar wordt dan een deskundige ingeschakeld om uw klachten en de oorzaak daarvan te onderzoeken. Vaak is dat een neuroloog, en als er ook sprake is van psychische klachten ook een neuropsycholoog.

Het is daarbij van belang om te weten dat verzekeraars vaak neurologen voorstellen die niet in whiplash geloven, of die daar (ten onrechte) heel kritisch tegenover staan. Het is daarom van groot belang dat u niet zomaar meegaat met de eerste suggestie van de verzekeraar.

Indien u meegaat in het voorstel van de verzekeraar om een bepaalde neuroloog in te schakelen en die neuroloog vervolgens in uw nadeel rapporteert, dan bent u aan dat rapport gebonden. U kunt dan niet bewijzen dat u klachten heeft dan wel dat die klachten door het ongeval zijn ontstaan. Het is dan einde oefening voor uw letselschadezaak.

Het is daarom van groot belang dat de juiste neuroloog wordt ingeschakeld om u te beoordelen. En als de discussie over wie er ingeschakeld moet worden vastloopt, zal een gang naar de rechter nodig zijn. De rechter wordt dan middels een verzoekschrift verzocht om een deskundige te benoemen.

VictimFirst Advocaten heeft ruime ervaring met whiplashzaken

Whiplashzaken zijn vaak lastig en duren lang. Dat kunnen wij niet mooier maken dan het is. Wel hebben wij ruime ervaring met het behandelen van whiplashzaken. Wij zullen u niet een pragmatische regeling aanpraten die u niet wilt en zullen – indien nodig – voor u naar de rechter stappen om uw zaak verder te brengen. Voelt u zich vooral vrij om contact met ons op te nemen om de mogelijkheden te bespreken. Ook voor onze dienstverlening geldt dat deze vaak kosteloos voor u is.

Deel dit artikel:

Advocaten met LSA-keurmerk

LSA logo

Vier van de vijf advocaten van VictimFirst Advocaten beschikken over het keurmerk van de Vereniging Letselschade Advocaten. Het ‘LSA-keurmerk’ is het hoogst haalbare keurmerk in de letselschadebranche. Zo weet u dus zeker dat u bij het verhalen van uw letselschade wordt bijgestaan door een in letselschade gespecialiseerde advocaat.

Wat is er gebeurd?

Ervaringen van cliënten