Als bromfietser aangereden

Een bromfiets en een scooter zijn gemotoriseerde voertuigen. De bestuurders hiervan genieten dus niet de bescherming die voetgangers en fietsers wel genieten. Als een bromfietser of scooterrijder aangereden wordt door een andere gemotoriseerde verkeersdeelnemer (waaronder ook een auto), dan moet beoordeeld worden wie schuld heeft aan het ontstaan van de aanrijding.

Als bromfietser aangereden: de schuldvraag

De schuldvraag wordt bij een verkeersongeval tussen een bromfietser en een andere gemotoriseerde verkeersdeelnemer beoordeeld op grond van artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad). In feite wordt de schuldvraag beslecht door de geldende verkeersregels. Denk daarbij aan de volgende regels:

 • bestuurders van rechts hebben voorrang
 • bij het verlaten van een uitrit, heeft het overige verkeer voorrang
 • verkeer op een doorgaande weg heeft voorrang.
 • voorrang op rotondes wordt geregeld door de haaientanden en verkeersborden.

De partij die één of meer verkeersregels heeft overtreden, zal daardoor aansprakelijk zijn jegens de ander. Dat moet uiteraard wel bewezen kunnen worden. Vul daarom goed met de ander het schadeaanrijdingsformulier in en maak foto’s, noteer namen en gegevens van getuigen en bel de politie. Het proces-verbaal dat door de politie wordt opgesteld vormt in de praktijk een belangrijke bron van bewijs.

Wat als beide partijen een verkeersfout hebben gemaakt?

Het is goed denkbaar dat zowel de bromfietser als de andere gemotoriseerde verkeersdeelnemer een verkeersfout hebben gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de bromfietser geen voorrang verleent aan een auto die veel te hard rijdt. De situatie kan daardoor ontstaan dat beide partijen jegens elkaar aansprakelijk zijn. Zij moeten dan elkaars schade vergoeden. Er wordt dan wel een korting toegepast voor de eigen schuld van iedere partij.

Welke schade moet vergoed worden als ik als bromfietser aangereden ben?

Als de verzekeraar van de andere verkeersdeelnemer aansprakelijkheid heeft erkend voor het verkeersongeval, dan hebt u vervolgens alleen nog maar contact met de verzekeraar. Die wilt bij u een bezoek brengen om de gevolgen van het ongeval in kaart te brengen. U hebt recht op vergoeding van de volgende kosten/schadeposten:

 • materiële schade
 • medische kosten
 • reiskosten
 • verlies aan verdienvermogen (= gemiste inkomsten)
 • huishoudelijke hulp en mantelzorg
 • verlies aan zelfwerkzaamheid
 • smartengeld

U hoeft hierover niet zelf in discussie te gaan met een verzekeraar. Als u een advocaat of jurist inschakelt dan kan deze die discussie ten behoeve van u met de verzekeraar voeren. De inschakeling van een letselschade advocaat is voor u dan kosteloos, omdat aansprakelijkheid is erkend.

De verzekeraar van de andere verkeersdeelnemer wijst aansprakelijkheid af, wat nu?

Wij adviseren om een letselschade advocaat in te schakelen als de verzekeraar aansprakelijkheid afwijst. U moet dan een gerechtelijke procedure tegen de verzekeraar opstarten. Een letselschade advocaat kan dat voor u doen. Een letselschade jurist mag niet procederen en kan u daarmee dus niet helpen. Lees hier over de verschillen tussen letselschade juristen en advocaten.

Deel dit artikel:

Advocaten met LSA-keurmerk

LSA logo

Vier van de vijf advocaten van VictimFirst Advocaten beschikken over het keurmerk van de Vereniging Letselschade Advocaten. Het ‘LSA-keurmerk’ is het hoogst haalbare keurmerk in de letselschadebranche. Zo weet u dus zeker dat u bij het verhalen van uw letselschade wordt bijgestaan door een in letselschade gespecialiseerde advocaat.

Wat is er gebeurd?

Ervaringen van cliënten