Als motorrijder aangereden

Letsel als motorrijder

Als u als motorrijder betrokken bent geraakt bij een verkeersongeval, dan wordt u niet beschermd door de speciale regels waardoor voetgangers en fietsers wel beschermd worden. Dat betekent dat heel duidelijk uitgezocht moet worden door wiens schuld een ongeval is veroorzaakt. Als iemand bij u achterop is gereden dan is deze persoon meestal aansprakelijk voor de aanrijding. Van een gemotoriseerde verkeersdeelnemer wordt namelijk gevergd dat deze voldoende afstand houdt en zijn voertuig tijdig tot stilstand brengt.

Ook als u wordt aangereden door een andere gemotoriseerde verkeersdeelnemer die door rood rijdt, geen voorgang verleent, of die haaientanden negeert, is deze verkeersdeelnemer al snel jegens u aansprakelijk.

Om ervoor te zorgen dat u de toedracht van een ongeval ook kunt bewijzen, is het van groot belang dat u ervoor zorgt dat het schadeformulier na een ongeval goed en volledig wordt ingevuld. Deze dient ook ondertekend te worden door de veroorzaker van het ongeval.

Letsel als passagier van een motor

Indien u als passagier van een motor wordt aangereden, dan staat meestal vast dat dat niet uw schuld is. U bent immers niet actief betrokken bij de beslissingen in het verkeer. 

Wanneer u als passagier van een motor schade oploopt dan hebt u vrijwel altijd recht op schadevergoeding. U bent dan namelijk een zogenoemde schuldloze derde. U kunt dan de schade – door wiens toedoen die ook is veroorzaakt – claimen van de verzekeraar van de bestuurder van de motor waarop u wordt vervoerd. 

Als u passagier van een motor bent kunt u dus ook bij eenzijdige ongevallen aanspraak maken op schadevergoeding. Dat zijn verkeersongevallen waarbij er naast de bestuurder van de motor waarop u vervoerd wordt, geen andere partij betrokken is. Ook dan geldt dat u als schuldloze derde de verzekeraar van de bestuurder kunt aanspreken voor uw schade.

Deel dit artikel:

Advocaten met LSA-keurmerk

LSA logo

Vier van de vijf advocaten van VictimFirst Advocaten beschikken over het keurmerk van de Vereniging Letselschade Advocaten. Het ‘LSA-keurmerk’ is het hoogst haalbare keurmerk in de letselschadebranche. Zo weet u dus zeker dat u bij het verhalen van uw letselschade wordt bijgestaan door een in letselschade gespecialiseerde advocaat.

Wat is er gebeurd?

Ervaringen van cliënten